Protezy od lat są dla pacjentów szansą na powrót do samodzielności, normalnego funkcjonowania i wykonywania swoich obowiązków - między innymi zawodowych. Dla wielu osób dużą obawę stanowią wysokie koszty, które trzeba przeznaczyć na zakup protez. Jest to spowodowane użytą w nich zaawansowaną technologią, dzięki której sprzęt jest w stanie z dużą efektywnością przywrócić utracone możliwości ruchowe i dopasować się do reszty ciała. Istnieją jednak Państwowe programy - zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, samorządowym, jak i powiatowym, dzięki którym pacjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie, które w znaczący sposób redukuje konieczne koszta.

Program Aktywny Samorząd

Gwarantuje największy zakres wsparcia finansowego na zakup protez lub ich modernizację. Pomoc jest kierowana dla osób pracujących lub będących w wieku aktywności zawodowej i posiadających niezbędną dokumentację - orzeczenie o niepełnosprawności, a także pozytywne opinie eksperta PFRON w kwestii przebiegu procesu chorobowego i rokowań o możliwościach podjęcia dalszej pracy zawodowej. Na 2020 rok został przewidziany rekordowy budżet - ponad 181 milionów złotych. Maksymalna wysokość dofinansowania mieści się w przedziale 9000-26000 złotych, i zależy od stopnia amputacji. Dla protezy nogi, kwota ta wynosi od 14000 (amputacja na poziomie podudzia) do 25000 zł (amputacja uda), natomiast w przypadku kończyny górnej - od 9000 w zakresie ręki, do 26000 zł - przy amputacji ramienia.Istnieją również sytuacje, kiedy określone wyżej kwoty mogą zostać zwiększone - zgodnie z rekomendacją specjalisty PFRON.
Wymagany udział własny pacjenta wynosi 10% ogólnych kosztów zakupu.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Potrzebnym dokumentem jest wniosek lekarza specjalisty - na konkretny rodzaj protezy (tzw. zaopatrzenie ortopedyczne). Zlecenie musi być podbite i zarejestrowane w Wojewódzkim oddziale NFZ. Procedura weryfikacji trwa od tygodnia do kilku miesięcy. Po pozytywnej weryfikacji należy skontaktować się z wybranym zakładem ortopedycznym.

Wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wsparcie PCPR (lub alternatywnie - MOPS) uzależnione jest od kryterium dochodowego - dochód netto z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 65 procent przeciętnego wynagrodzenia dla jednoosobowych gospodarstw domowych, lub 50 procent w przeliczeniu na każdą osobę tworzącą gospodarstwo. Finansowanie protez wynosi maksymalnie 150 procent kwoty ustalonej dla dofinansowania przez NFZ.

Wsparcie wyżej wymienionych podmiotów dotyczy zakupu wysokiej jakości sprzętu, zatem w razie wskazania protez o niskim poziomie technologicznym, pacjent powinien liczyć się z możliwą odmową.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.ortocentrum.com.pl/start/informacje-ogolne/zakup-protez.

Komentarze

Zostaw Komentarz