Miękkie kompetencje to z pewnością jedne z najważniejszych kompetencji zawodowych, kluczowe dla naszej ścieżki kariery. Tymczasem kandydaci aplikujący na poszczególne stanowiska często przeceniają swój poziom tych umiejętności i nie próbują ich doskonalić. Prawda jest taka, że zmniejsza to ich szanse na powodzenie na rynku pracy. Jak to zmienić? Idealnym rozwiązaniem będą zajęcia rozwijające kreatywność. W tym obszarze pierwszym miejscem, gdzie można się wiele nauczyć, będzie wolontariat.

Stawiaj na rozwój

Jak rozwinąć takie umiejętności miękkie jak: sprawna komunikacja interpersonalna, kreatywność, odporność na stres w pracy? Warto zaangażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia pro bono. Chociaż nie przyniosą nam zysków w postaci pieniędzy, dadzą coś o wiele bardziej wartościowego. Wolontariat jako dobrowolna, świadoma praca na rzecz innych to zbieranie całej serii doświadczeń, które możemy wykorzystać także dla siebie. Biorąc udział w różnych akacjach społecznych, udzielając korepetycji, organizując wydarzenia charytatywne, pracując na rzecz organizacji pozarządowych lub samopomocowych, możemy spotkać wielu doświadczonych ludzi, którzy przekażą nam obszerną wiedzę. To także niebywała satysfakcja, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, niezbędne na każdej ścieżce kariery. Wolontariuszem można być także za granicą, co dodatkowo daje możliwość nauki języka obcego i poznania innych kultur. Dzięki zaangażowaniu w takie przedsięwzięcia zyskujemy również umiejętności pracy w zespole.

Dajesz i zyskujesz

Akcje wolontariackie obejmują bardzo wiele dziedzin życia: ekologię, sztukę, sport czy zdrowie. Pomaganie najmłodszym w nauce, czy seniorom w codziennej egzystencji, uczy cierpliwości, a także radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Miłośnicy zwierząt i obrońcy praw obywatelskich również znajdą dużo możliwości pomocy innym.
Odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, obserwowanie specjalistów w danej dziedzinie, uczestniczenie w warsztatach rozwojowych i wyjazdach wolontariuszy to z pewnością niesamowite doświadczenie.

Wiele informacji można znaleźć w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Komentarze

Zostaw Komentarz