Posiadacze uprawnień zezwalających na kierowanie wózkiem widłowym są dziś bardziej atrakcyjni  na rynku pracy. Wiele zakładów przemysłowych, firm logistycznych oraz przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wymaga od kandydata tych uprawnień. Aby uzyskać możliwość kierowania wózkiem trzeba spełnić kilka określonych warunków oraz zdać egzamin państwowy na odpowiednią kategorię. Jak to wygląda w praktyce?

Na początku osoba ubiegająca się o takie uprawnienia musi spełnić podstawowe warunki. O licencję na wózki widłowe mogą starać się wyłącznie pełnoletni kandydaci posiadający minimum podstawowe wykształcenie. Niezbędne jest również oświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia wózków widłowych. Podczas pracy pojazdu, która wymaga poruszania się po drogach, operator wózka widłowego musi również posiadać aktualne prawo jazdy.

Spełniając powyższe kryteria trzeba  zapisać się na szkolenie na wózki widłowe w Krakowie. Jego celem jest praktyczne oraz teoretyczne przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym podnoszeniem. Teoretyczne zajęcia obejmują przedstawienie podstawowych zasad BHP, regulacji dotyczących organizacji pracy za pomocą wózków oraz opisu właściwości urządzenia oraz jego poszczególnych elementów. Praktyczny kurs na wózek widłowy w Krakowie organizowany jest na placu manewrowym i pomaga kandydatom w pełni zrozumieć specyfikę prowadzenia wózka widłowego.

Odbyty kurs kończy egzamin potwierdzający kwalifikację. Pozytywne zaliczenie tego testu upoważnia kandydata do pracy z wykorzystaniem wózka widłowego. Otrzymuje on również legitymację UDT wystawianą przez Urząd Dozoru Technicznego oraz książkę Operatora wystawianą przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dokumenty uprawniające do sterowania maszyną obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, więc możliwe będzie również wykorzystanie ich poza granicami kraju. Od tego momentu operator wózka widłowego może wykorzystywać swoje umiejętności podczas pracy.

Komentarze

Zostaw Komentarz