Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa postawiła sobie za cel wykształcenia specjalistów z zakresu psychologii klinicznej. Będą ich cechowały umiejętność kształtowania osobowości, myślenia i zachowania. Szkoła przygotowuje swoich studentów do sprawowania społecznej roli psychologa. Warunki w tej dziedzinie podlegają ciągłym zmianą, dlatego wymaga to nieustannego pogłębiania wiedzy w modelu holistycznego postrzegania psychologa.

Jak wyglądają studia z tej dziedziny?

Psychologia kliniczna to specjalistyczny kierunek, po którego ukończeniu, absolwent będzie wykazywał się pełną znajomością podstaw metodologicznych z zakresu tej dziedziny. Stanie się on kompetentną osobą, wykorzystującą gotowe narzędzie diagnostyczne. Zdobędzie również wiedzę, która pozwoli na samodzielne tworzenie nowych narzędzi pomiarowych z całkowitym zachowaniem poprawności psychometrycznej. Będzie w stanie zdiagnozować zaburzenia osobowości oraz wpływ wywierany przez zaburzenia na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Po zdobyciu dyplomu, wraz z tytułem Magistra Psychologii, absolwent będzie mógł znaleźć stabilną pracę w szeregu ośrodków i poradni specjalistycznych, zespołach samorządowych, czy placówkach edukacyjnych. Możliwości podjęcia zatrudnienia są znacznie większe, a podane miejsca są jedynie przykładem. 

Jak wygląda nauka na tym kierunku?

Zajęcia mogą odbywać się w dwóch modelach. Stacjonarnie odbywać się będą od poniedziałku do czwartku. W modelu niestacjonarnym zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu, w dwudniowych sesjach weekendowych, czyli w soboty i niedziele. W programie nauczania przewidziano 10 semestrów, co przekłada się na 5 lat nauki. W tym czasie studenci nabywają wiedzę podstawową i praktyczną. Do podstawowych przedmiotów należą m.in. analiza statystyczna w badaniach psychologicznych, klasyczne teorie osobowości, psychologia twórczości czy psychologia komunikacji. Praktyka zawodowa będzie odbywać się przez 6 miesięcy, podczas których studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak psychoterapia, elementy socjoterapii, terapia poznawczo – behawioralna, kontakt terapeutyczny i innymi mają miejsce w codziennej pracy psychologa klinicznego.

Czy ten zawód ma przyszłość?

Oczywiście. Studia psychologia kliniczna to kierunek niezwykle rozwojowy. Sprzyjają temu narastające reali. Oddziałują one w kierunku zwiększenia zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Właśnie dlatego warto zainwestować czas w rozwój pod tym kątem. Pozwoli to dostosować się do zapotrzebowania panującego na rynku pracy.

Komentarze

Zostaw Komentarz